Quay lại

Đề thi và Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2018

 

Chiều 27/6/2018, Bộ GD & ĐT đã công bố Đề và Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2018 bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Đức, Trung), bài thi khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), bài thi khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD). ISKOOL đăng tải một số môn thi để phụ huynh và thí sinh tham khảo.

1. ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT Quốc gia 2018:

Mã đề 101 Mã đề 102 Mã đề 103 Mã đề 104
Mã đề 105 Mã đề 106 Mã đề 107 Mã đề 108
Mã đề 109 Mã đề 110 Mã đề 111 Mã đề 112
Mã đề 113 Mã đề 114 Mã đề 115 Mã đề 116
Mã đề 117 Mã đề 118 Mã đề 119 Mã đề 120
Mã đề 121 Mã đề 122 Mã đề 123 Mã đề 124

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TẠI ĐÂY

2. ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN TẠI ĐÂY

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN TẠI ĐÂY

3. ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT Quốc gia 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204
Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212
Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220
Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ TẠI ĐÂY

4. ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT Quốc gia 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204
Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212
Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220
Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC TẠI ĐÂY

5. ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT Quốc gia 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204
Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212
Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220
Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC TẠI ĐÂY