Quay lại

Có bao nhiêu chữ C trong câu: "Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!" ?

 

 

Có bao nhiêu chữ C trong câu: "Cơm, canh, cháo, gì tớ cũng thích ăn!" ?

 

 

Đáp án: 1 chữ C, ở chữ "Cơm"