Quay lại

Con gì có mũi có lưỡi hẳn hoi, có sống không chết, người đời cần luôn?

 

Con gì có mũi có lưỡi hẳn hoi, có sống không chết, người đời cần luôn.

Là CON GÌ?

 

 

Đáp án: CON DAO