Quay lại

LÀ CON GÌ?

 

Da thịt như than, Áo choàng như tuyết, Giúp người trị bệnh, Mà tên chẳng hiền - Là con gì?

 

Đáp án: GÀ ÁC