Quay lại

Hạt để sống: Một tên. Hạt nấu lên: Tên khác. Trong nhà nông các bác đều có cả 2. LÀ HẠT GÌ?

 

Hạt để sống: Một tên

Hạt nấu lên: Tên khác.

Trong nhà nông các bác đều có cả 2.

LÀ HẠT GÌ?

 

Đáp án: HẠT GẠO (nấu lên gọi là CƠM)