Quay lại

Hè về áo đỏ như son. Hè đi thay lá xanh non mượt mà. Bao nhiêu tay toả rộng ra. Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

 

Hè về áo đỏ như son.
Hè đi thay lá xanh non mượt mà.
Bao nhiêu tay toả rộng ra.
Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

 

Đáp án: HOA PHƯỢNG