Quay lại

Tại sao SƯ TỬ ĂN THỊT SỐNG?

 

Tại sao SƯ TỬ ĂN THỊT SỐNG?

 


Đáp án: Vì nó không  biết nấu thịt chin.