Quay lại

Tôi CHU DU KHẮP THẾ GiỚI mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ. TÔI LÀ AI???

 

Tôi CHU DU KHẮP THẾ GiỚI mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ. TÔI LÀ AI???

 

Đáp án: TEM THƯ