Quay lại

Tôi có 4 CÁI CHÂN, 1 CÁI LƯNG nhưng không có cơ thể? TÔI LÀ AI?

 

Tôi có 4 CÁI CHÂN, 1 CÁI LƯNG nhưng không có cơ thể? TÔI LÀ AI?

 

Đáp án: CÁI BÀN