CHÍNH SÁCH BẢO MẬT iskool.vn

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

  Họ Tên, giới tính, Email, số điện thoại di động, Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web: iskool.vn và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ tại iskool. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng,xác chuyển sản phẩm cho khách hàng,xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng,xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…

 3. Thời gian lưu trữ thông tin 

  iskool.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng đăng ký sử dụng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình đăng ký sử dụng.

 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISKOOL

  Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà CTM - 139 Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 024-710 66689     

  Hotline: 0924 68 68 68     

  Email: support@iskool.vn

 5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

  Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình có thể thao tác trực tiếp tại website iskool.vn

  Đăng nhập → User → Cập nhật thông tin cá nhân → Chọn nội dung thay đổi → Ghi lại

 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  iskool.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một đơn vị nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, iskool.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. công ty cam kết tuân thủ cá quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.